panlaw.dk

 

Peter Arnt Nielsen

 

Voldgiftsdommer, mediator

pan@panlaw.dk

+45 26 22 88 22

Peter Arnt Nielsen er certificeret voldgiftsdommer gennem sit advokatfirma pan law. Han arbejder med ad hoc og institutionel voldgift i nationale og internationale sager. Han er og-så certificeret mediator og retsmægler. Endvidere rådgiver han virksomheder, myndighe-der og advokater og videreuddanner jurister.

 

Peter Arnt Nielsen er professor på CBS, Copenhagen Business School. Han forsker og un-derviser i Dansk og international voldgift, mediation og civilproces samt Dansk og interna-tional kontraktsret. Han er også ekstern professor ved Europakollegiet, Brugge, i EU Private International Law.