pan law
Peter Arnt Nielsen er professor i

dansk og international voldgift,

civilproces og mægling samt

dansk og international kontraktret.Gennem sit advokatfirma er han

certificeret voldgiftsdommer

og retsmægler.